Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden og referat

Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping

Alle medlemmer tilstede. Henrik havde meddelt, at han kom lidt senere, og det gjorde han.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. sept. 2019. Vi besluttede d. 4. sept. at blive medlem af Den internationale Bogbyforening. Bjarne arbejder med medlemskabet. I søndags fik vi besøg af formanden, som er fra Sverige. Vi fik megen ros, f.eks. at vi var den absolut bedste Bogby de havde set i Danmark. Det er da dejligt engang imellem at få et rygklap! Hermed viderebragt til alle vore frivillige, som gør et stort og godt arbejde for BOGBY og for den gode stemning i butikken.
 2. Økonomi. God økonomi. Det understreges at regninger, der skal betales af Sven Erik (ikke småindkøb af mad og køkkenartikler) skal lægges i pengekassen og en SMS sendes til Sven Erik.
 3. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                                          Hvad gør vi med dubletterne i kælderen under 5c og i baglokalet i 5b? Og med Herman Bang-      bøgerne i køkkenet? Og med rodet i køkkenet (køleskab. kasser mm.) Skal vi købe nyt og       større bord til sortering og prissætning i 5c? Evt. fastlæggelse af arbejdsdag til oprydning. Ja, det trænger gevaldigt til en gang oprydning alle vegne. Store oprydningsdag aftalt til onsdag d. 23. okt. kl. 9.00 – ca. 15.00. Bliver vi ikke færdige fastsættes en ny dag.
 4. Vi har pladsmangel. Hvad kan vi gøre ved det? Vi har beset 5A. Den er til leje, men vi har betænkeligheder ved at binde os til de ekstra faste udgifter, samt om vi kan dække pasningen af butikken med de frivillige. Vi kan sagtens bruge pladsen og et par stykker i bestyrelsen arbejder videre med sagen. Der kan måske skaffes ekstra plads på andre måder.
 5. Forslag fra frivillige om Udarbejdelse af liste over faste opgaver på vagterne. Liste med diverse opgaver laves på oprydningsdagen, men vi synes ikke det er et stort problem, de fleste frivillige kan sagtens se hvad der skal gøres.
 6. Invitation fra Ingstrup bogby til besøg. Vi satser på et besøg i Ingstrup engang til foråret. Evt. lave en bustur ud af det med de frivillige.
 7. Nyt prissætningskursus? Dato? Der var for få tilmeldinger til sidste kursus, så vi måtte aflyse. Vi forsøger igen med en ny dato. Torsdag d. 7. nov. Kl. 19.00. Elsebeth sender ud til de frivillige.
 8. Ansøgning til Spar Nord om støtte. Henrik og Birgit arbejder på sagen.
 9. Ny Bogby-folder? Folderen er egentlig klar, men der mangler billeder. De gamle billeder fra den gamle butik kan jo ikke bruges. Alle i bestyrelsen og også andre opfordres til at tage billeder nede i butikken, under foredrag og ellers når der er kunder i butikken. Sendes via mail til Henrik.
 10. Procedure ved tegning og fornyelse af medlemskab. Elsebeth gennemgik proceduren for os endnu engang.
 11. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.  Går som det plejer, godt.

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik.Går godt. Vort Stationsbymarked var en stor               succes. Næste marked er Julemarked i Rebild d. 1. dec.

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)  Der købes ny computer.

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen  

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik    Arbejder med de muligheder der nu byder sig.

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.)   Birgit foreslår et stort hollandsk auktionsudsalg i St. Brøndum til    foråret. Nærmere detaljer og tidspunkter udarbejdes.

 

 1. Punkter til næste møde.  Alle bedes komme med forslag til forårets arrangementer. Plan for mere plads diskuteres videre.

 

 1. Næste møde. Onsdag d. 13. nov. Kl. 19.00 i BOGBY.

 

 1. Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk