Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde onsdag den 19. juni, 2019 kl. 19.00

 

Fraværende: Bjarne og Thorkil

 

Referat:

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde onsdag d. 15 maj 2019. 

Referat godkendt

 1. Økonomi

Pænt salg i maj måned. Økonomien ser fin ud.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Højttaler. Projektor. Kælderen: oversvømmelsesforebyggelse.

Kaj har fået et tilbud på anlæg. Det står i Bogby-butikken til afprøvning. Vi køber anlægget og Kaj sørger for højttaler og kabler, som vi tilkøber.

Birgit rykker Thorkil for tilbud på projektor. Den skal stå klar inden september, så vi sikrer, at alle kan betjene den, før efterårsarrangementerne starter.

Vi køber det køleskab, Birgit har modtaget tilbud på. Elsebeth giver besked til elektriker og beder samtidig om tilbud på 8 m lysbånd til kælderen og LED-neonrør til butikken i 5c.

Birgit har fået et uforpligtende tilbud på tilbageløbssikring i kælderen på 8.000 – 10.000 kr. Der er mange muligheder for sikring, fx en ny dør. Birgit undersøger hos bekendt og Sven Erik forhører sig hos Ribergaard.

For at dække det nederste af vindueskarmen ud mod vinduerne sættes smalle streamere på i den grønne bogbyfarve.

 1. Evaluering af prissætningskursus og beslutning om evt. opfølgning til efteråret

Det var en god aften, hvor vi fik styr på nogle af de uklarheder og tvivlsspørgsmål, der opstår, når vi prissætter bøger.Vi gentager kurset til efteråret.

 1. Opdatering af indhold til Rebildportens nye hjemmeside

Henrik laver opdateringen og tilføjer Birgits telefonnummer som kontaktnummer.

 1. Efterårets arrangementer

Der er stationsbymarked på torvet d. 14. september. Birgit står for indsamling af tilsagn fra deltagere. Der er tale om et marked med fødevarer og kunsthåndværk.

D. 14. og 15. september er der igen i år Lop-Amok. I år i samarbejde med Borgerforeningen. BOGBY9520 er tovholder på arrangementet.

D. 21. september er BOGBY9520 medarrangør af et Herman Bang-arrangement. Der bliver byvandring i Herman Bangs fodspor, frokost, biografforestilling (Sommerglæder), eftermiddagskaffe, teater. Det hele slutter med en fest om aftenen med menu a` la 1869 og musikalsk underholdning.

I forbindelse med byjubilæet efterlyses modeltog til udstilling i byens forretningsvinduer.

Ellers er efterårets arrangementer under planlægning.

 1. Revidering af opslag til de frivillige om de daglige gøremål

Bestyrelsesmedlemmer/frivillige skal huske at starte pc-en, så den er klar til brug, når butikken åbner.

 1. Bænken med kasser til modtagelse af bøger. Hvem laver den?

Bogafleveringskassen laves efter den tegning, Henrik har hængt op i køkkenet. Sven Erik undesøger pris for 2 separate kasser hos Ribergaard. 

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.

Susan er nu med på holdet. Hun skal skrives på gruppen. Det har været en god periode. Reolerne tilses en

 gang om måneden. Der er kommet nye reoler i Terndrup og Hobro. Vihar spørges, om hun vil lave en liste og

 en beskrivelse af de eksterne reoler til hjemmesiden og til ophængning i Bogby-butikken.

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik

Der skal bages til d. 21. september.

Markedet i Terndrup var ikke så indbringende som sidste år.

Vi dropper markedet i Bælum, da det pt. Ikke ser ud til at blive besøgt af særligt mange stadeholdere.

D. 13. juli deltager Helle og Henrik i markedet ved Mariager Museum.

D. 11. august deltager Birgit ved Opera i Rebild. Birgit kontakter Arne hurtigst muligt for at høre, om vi stadig

 har en aftale om at deltage. Sven Erik kører, hvis det falder på plads.

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

Birgit søger midler til forfatterbesøg af Jens Smærup Sørensen.

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.)

Filosofi og historie skal flytte fra St. Brøndum til Bogby-butikken; men der skal først laves plads på reolerne.

 

 1. Punkter til næste møde

 

 • Planlægning af tiltag i forbindelse med byfesten
 • Efterårets arrangementer
 • Invitation til Erhvervsforeningen

 

 1. Næste møde

 

Torsdag d. 8. august kl. 19:00

 

 1. Evt.

 

Birgit og Elsebeth laver et nyhedsbrev til medlemmerne inden sommerferien med bl.a. oplysninger om de eksterne reoler og arrangementerne i september og oktober. Medlemmer, der ikke har fornyet medlemskab senest 1. august, slettes af vores medlemskartotek.

 

Søndag d. 23. juni sættes streamere og bogbyskilte op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk