Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde den 16. Marts 2023 kl. 19.30

 

 

REFERAT

til stede: Elsebeth, Jenny, Bjarne, Birgit, Sven Erik, Jette og Frank  (referent)

 

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
  Godkendt

 

 1. Økonomi
  Birgit gennemgik udkast til Regnskab 2022 og Budget 2023, der skal præsenteres på generalforsamlingen den 30. Marts. Alt ser fint ud og økonomien er god.
 2. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag
  1. Oprydning i kælderen under 5B
  Svend Erik og Frank får aftalt en dag hvor der skal ryddes op og evt. smides ud
  2.
  Dekorationsrummet i 5C
  Rummet anvendes fortrinsvis til klassikere (H.C. Andersen, Paludan, Johannes V Jensen, Karen Blixen med videre) og måske til andre grupper bøger, hvis der er plads. Birgit og Frank får indkøbt/opsat ekstra hylder
  3. Lakpladerne (78’erne) i kælderen, status?
  Lars Rørbæk har lovet at rydde op og det skal helst afsluttes i løbet af april 2023

   
 3. Huslejeforhøjelse i 5B og 5C?
  Ejer af 5C ønsker umiddelbart ikke forhøjelse, mens ejer af 5B vil gerne have DKK 500,- ekstra pr. Måned og det blev beslutttet at imødekomme pr. 1. Maj 2023
 4. Sidste aftaler  ang. Generalforsamlingen
  General forsamling afholdes i 5C. Bjarne laver beretning med hjælp fra Birgit. Lisbeth Nørgaard foreslås som dirigent. Der serveres et glas vin og evt. chips. Stole opsættes således at talere står ved indgangsdøren. Bestyrelsen har forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 5. Aftaler omkring affaldsdagen den 23. Marts og arrangement den 20. April
  Skoleklasser kommer Torsdag den 23. Marts til affaldsarrangement. Birgit åbner bagdøren kl. 9.30, så arrangører kan få kasse med udsmidningsbøger. Jette kommer kl. 10.00, så Bogby butikker kan åbnes for skoleelever. Elsebeth kommer ca. kl. 11.30 for at afløse Jette.
  Arrangement den 20. April bemandes af Birgit og Jenny.
 6. De frivilliges tilmelding til interesseområder, hvor langt er vi?
  Listen for 5C er klar til udgivelse i version 1, Birgit renskriver.
  Listen for 5B skal findes og renskrives af Birgit.
 7. Markedsdage i juni og september? 
  Det blev aftalt at der prøves med en markedsdag enten den 3. Juni eller 10. Juni, Birgit er tovholder og får aftaler med andre stadeholdere. Evt. markedsdag i september aftales senere.
 8. Ekstraudsalg i sommermåneder, f.eks. Hver lørdag?
  Det blev aftalt, at der hver lørdag i juli og august måned afholdes 50% udsalg på et bog tema. Temaer er indtil videre Kogebøger, Børnebøger, Krimier, Kunstbøger, Rejsebøger, Skønlitteratur. Det annonceres på Facebook.

   

 

 1.  Tilbagemelding fra de forskellige grupper

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Jenny (ansvars.), Vihar og Elsebeth S., Susan

Birgit laver et udtræk på det nye MobilePay nummer for at se salgsniveau

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Jette
      Ikke noget at bemærke

 

 1. Arrangementgruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Bestyrelsen
      Der foreslås et arrangement i efteråret 2023 med Birgit Løgstrup omkring hendes nye bog “Bundet af kønnet”

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.)
 Der afholdes udsalg i St. Brøndum i maj måned med samme åbningstid som i Bogby Skørping med enhedspris DKK 10,-. Der annonceres bredt på Facebook fra slut april og hele maj måned. Jette styrer målrettet kampagne og vi afklarer på næste bestyrelsesmødet økonomien i dette.

 

 

 1. Punkter til næste møde
  Ikke noget endnu

 

 

 1. Næste møde
  Onsdag den 12. April kl.19.30

 

 

 1. Evt.
  Ikke noget at bemærke
Webshop fra e-hjemmeside.dk