Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00

Referat

Afbud fra Helle

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 8. oktober. 2019. Tjek venligst på forhånd referatet og se om I har kommentarer hertil.

Kommentarer til referat:

Vedr. pkt. 5: Vi fik ikke lavet en liste med opgaver til de frivillige, men faste punkter er prissætning, oprydning på reoler (Elsebeth laver skilte). Bøger til 5b sættes usorteret ind i butikken, hvor Bjarne, Bodil og Sven Erik sorterer. Vigtigt at være 2 om sorteringsarbejdet, så der kommer en dialog om, hvad der kasseres og hvad der beholdes.

Vedr. pkt. 9: Husk at tage billeder til hjemmesiden, når vi har arrangementer.

Vedr. pkt. 11c: Sven Erik og Bjarne køber pc, beløbsramme ca. 7000 kr. De køber også en projektor.

Referat godkendt.

 

 1. Økonomi

Økonomien ser fin ud.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                                    Retningslinjer for udsmykning af butikkerne (ikke vinduer!). Retningslinjer for dubletter. Ajourføring af fordeling af ansvarsområder i butikkerne. Hvem kan tage sig af Aases opgaver? Reparation af ringeklokkeforbindelse mellem 5B og 5C. Tilgængelige nøgler til butikkerne for frivillige?

Ang. udsmykning: Henrik og Benthe aftaler retningslinjer.

Dubletter: Tranebøger- dubletter kasseres. Er man i tvivl, lægges bøgerne i dubletkassen, som Hanne efterfølgende sorterer. ”Dubletter” og ”Kassation” bliver punkter på Frivilligaftenen sammen med ”Ansvarsområder i butikkerne”. Bodil ajourfører listen, som den ser ud pt. og tilføjer nye aktiviteter, så listen er klar til Firvilligaftenen d. 23. januar 2020. Henrik laver et kasseskema over aktiviteterne.

I 5b sættes en reol op foran spejlet. Bodil og Sven Erik laver en plan over reolerne, som evt. suppleres med lave reoler.

Rengøring af toiletter og køkken foretages i åbningstiden og bliver således også en opgave for de frivillige.

Elsebeth taler med Anders om ringeklokken i 5b. Den ringer pt. ikke i 5c.

 1. Retningslinjer for refusion af frivilliges udgifter i forb. m. arbejdet i Bogby (kagekøb, kørsel etc.)

Pt. får ingen kørselspenge i forb.m. kørsel for BOGBY9520. Efter nytår tages punktet op og der laves evt. retningslinjer. Indtil da registrerer man, hvor meget man kører for BOGBY9520.

 1. Evaluering af efterårets arrangementer og ideer til det nye år.

Efterårets arrangementer har været rigtig gode med fin opbakning og interessante, spændende og fornøjelige foredrag. Dog skal det nævnes, at Lop-Amok ikke var lige så stor en succes som sidste år. Om det skal gentages i 2020 tages op sammen med Borgerforeningen.

Marked på Torvet: Hvis Borgerforeningen er med, gentages succesen d. 2. maj og d. 12. september 2020. Halloweenarrangementet var også en succes. En rigtig god og sjov aften, som vi nok skal deltage i igen næste år.

Birgit og Henrik arbejder videre med forårsprogrammet.

 1. Opfølgning på medlemskab af International Bogby-forening.

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

           

7.    Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.

Der er fyldt op alle steder. Reolen i RebildPorten er fjernet og står nu i kælderen. Den skal repareres.

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik

Vi deltager i julemarkedet i Rebild søndag d. 1. december (plads på den overdækkede veranda). Hanne

 Mortensen er tovholder. De øvrige deltagere er Vihar, Susan og Ingrid. Sven Erik kører. Stadepladsen er

 betalt (175 kr.) Vi skal derudover medbringe en gave til tombolaen.

Bagegruppen: Susan d. 14. november (Poul Arnbak), Bodil d. 21. november (Tyge Hvass) og Elsebeth S.

d. 28. november (Louise Juhl Dalsgaard.)

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

Birgit og Henrik færdiggør forårsprogrammet.

Frivilligaften torsdag d. 23. januar 2020. Elsebeth kontakter frivillige til planlægning af aftenen.

Henrik skrev en meget flot ansøgning til Spar Nord Fonden. Det resulterede i en donation på 10.000 kr. til

 BOGBY9520 til en workshop for børn om tegneserier. Vi glæder os til at følge projektet. Henrik

 arbejder videre med projektet sammen med Rune Ryberg.

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.),

Birgit arbejder videre med sine planer om et forårsudsalg i St. Brøndumafdelingen.  

 

8. Punkter til næste møde

    Opfølgning på medlemskab af International Bogbyforening.

     Planer for ommøblering i 5b.

     Frivilligaften d.23. januar.

 

9. Næste møde

    Onsdag d. 18. december kl. 17.

 

10. Evt.

      Bestyrelsemedlemmer i 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk