Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde den 13. januar 2022 kl. 19.00

 

Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping

 

 

Dagsorden

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Tjek venligst på forhånd referatet og se om I har kommentarer hertil.

Referatet godkendt.

 1. Økonomi

Birgit gennemgik økonomien, som ser fin ud.

En fejl på MobilePay har gjort, at flere beløb fejlagtigt er overført til vores konto. Fejlen er nu rettet og det tilbageførte bogføres i budget 2022.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                                                                                                                             Kælderen: maling af gulv. Bedre udnyttelse? Flytning af bøger: Arkitektur flyttes til reoler under vinduet? Tyske bøger – hvor? I kælderen? Hvor anbringer vi bøger, der er lagt på Facebook? Emner til vinduerne: Jubilerende forfattere? Indkøb af nye flag? Rengøring – skal vi betale os fra det?

Sven Erik har pudset kældergulvet. Birgit aftaler med Frank, hvornår gulvet males.

Pga. efterspørgsel på tyske bøger flytter Birgit sin tysksamling til 5C. Det betyder, at vi får brug for mere plads til litteratur på andre sprog. Det nuværende dekorationsrum er oplagt til formålet. Men i første omgang udnytter vi pladsen i trapperummet. Der ryddes op i nordisk litteratur for at gøre plads. Hvor vi nu har skandinavisk litteratur stående, flyttes bl.a. Hasselbalch til. Således frigøres en del af reolen under vinduet til emnet ”Arkitektur”. Dekorationstingene flyttes over i kælderen under 5B, når vi har ryddet op i kælderen. Her er mange reoler, som kan indrettes til formålet.

Vi inddrager en af hylderne i køkkenet til facebookbøgerne.

Vi foreslår, at vi sammen med de frivillige laver en liste med forslag over emner til vinduesudstillinger. .Listen hænges op i køkkenet. Samtidig vil vi have 2 – 3 emnekasser med bøger til udstillinger stående i kælderen. Jenny kontakter biblioteket for at høre, om der findes en oversigt over jubilerende forfattere.

Henrik indkøber 4 metalholdere og 4 flag.

Vi tager os selv af rengøring i bogbybutikkerne. Opgaverne fordeles på frivilligaftenen.

Sørg altid for at tørre overflader af, tømme kaffekander og affaldspose efter hver vagt.                                                                   

 1.  Orientering om det litterære folkemøde

Birgit og Henrik søger midler til Det Litterære Folkemøde, hvor BOGBY9520 er samarbejdspartner sammen med bibliotekerne og Herman Bangselskabet. Folkemødet afholdes d. 1. og 2. oktober 2022.

 1. Flytning af dato for frivilligaften og evt. andre arrangementer i foråret

Frivilligaften flyttes til 3. marts. Tilmelding 14 dage før på mail. Der udsendes ny invitation.

 1. Nemtilmeld. Er det noget for os?

På nuværende tidspunkt er det ikke noget for os. Får Henrik tid, vil han prøvet at undersøge konceptet nærmere.

 1. Prismærkning

Det er vigtigt, at man IKKE mærker priserne ned. Er man i tvivl, så tag en snak med en medvagt. Husk også altid at konsultere antikvariat.net. i tvivlstilfælde.

 1. Eksterne reoler

Reolen i Hobro fjernes og sættes op i hallen i Skørping. Jenny tager hånd om det.

 1. El-forbrug. Vinduesbelysning

Kan der sættes en timer på vinduesbelysningen, for at minimere elforbruget? Endnu en opgave for Frank?

 1. Modtagelse af bøger – Nej tak til mugne kufferter!

Det er vigtigt/helt i orden at sige nej tak til bøger, vi ikke kan sælge, enten pga. stand eller for lille efterspørgsel.

 1.  Hjemmesiden. Ændringer?

På hjemmesiden sættes bestyrelsens kontaktoplysninger ind med billede. Henrik fotograferer til næste bestyrelsesmøde.

Elsebeth sender medlemslisten til bestyrelsen.

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Jenny (ansvars.), Vihar og Elsebeth S., Susan, Helle Mejer

 

 1. Bagegruppen

Gruppe: Jette (ansvars.), Birgit, Henrik, KirstenB-J

 

Kirsten Bøg-Jensen bliver en del af bagegruppen

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Jette

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.)

 

 1. Frivilliggruppe

Gruppe: Jenny (ansvars.)

,

 

 1. Punkter til næste møde

 

Generalforsamlingen, dekorationsbudget.

 

 1. Næste møde

 

Tirsdag d. 15. februar 2022, kl. 19:00

 

 1. Evt.

 

Ord I Nord: Henrik sender en mail med arbejdsopgaver, som man kan melde sig til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 [EN1]

Webshop fra e-hjemmeside.dk