Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde tirsdag 27. november 2018 kl. 19.30

 

 

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 23. oktober 2018.

Referat godkendt. 

 1. Hængepartier i forbindelse med flytningen.

 

Vi tager udgangspunkt i Sven Eriks referat fra ”Flyttegruppens” møde mandag den 26. november:

 

 • A. Bjarne bestiller internetforbindelse til 49 kr. pr. md.

Bjarne bestiller hos Oister til 49 kr. pr. md. Sven Erik påtager sig betalingen.

 • B. Vi skal ha afklaret, om de små Dymo-tekster skal anbringes over eller under de bøger, som de henviser til. Ens “politik” ønskes.

Dymoteksterne placeres UNDER de bøger, de henviser til.

 • C. Nøgleløsning, - hvad ender det med: Nøgleboks i 5b eller ny lås i 5c? I tilfælde af det sidste, skal det aftales med Anette, tror vi.

Nøgle til 5b er udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer. Nøglen til 5c hænger i 5b.

Forslag om at udskifte cylinderen i 5c, så den er identisk med cylinderen i 5b.Der skal sættes en vrider på køkkendør og kælderdør i 5c. Birgit undersøger pris og tager en snak med Anette for at få hendes godkendelse til udskiftning af cylinder.

Bodil hænger et ekstra nøglesæt i 5b (dørnøgle og nøgle til postkasse). Der ligger to nøgler i nøgleskabet. Bodil undersøger, hvad de passer til.

Nøgler udleveres til Vihar, Hanne M. og Kaj.

Nøgler til Jyllandsgade 11 blev afleveret til Sven Erik, som noterede, hvem der afleverede.

Sven Erik undersøger, om det er muligt at skifte adresse via CVR-nr.

 

 • D. Grundig oprydning i c-kælder påkrævet. Vi kan ikke bare fortsætte med at stille revl og krat derned. Hvis Hanne får klar tilkendegivelse, vil hun gerne rydde op i rodet, og Sven Erik vil gerne køre på lossen med alt det overflødige, - hvis der da er noget, vi nænner at skille os af med.

Hanne og Birgit har lavet en grundig oprydning i kælderen og Sven Erik er klar til at køre på lossepladsen.

Birgit undersøger hos Anette, om vi må give de reoler væk, som er i overskud. Bodil spørger så forretningen Made and Found, om de vil overtage reolerne.

 • E. Hvad forventes det, at flyttegruppen har fået på plads inden åbningen på lørdag?

Kajs plader står i Jyllandsgade 11, ind til lokalet i kælderen er klar til brug.

 • F. LED-belysning bliver i nr. 11, indtil der er klarhed over, hvad der er behov for i 5 b og c. Bagefter kan Sven Erik evt. overtage nogle af lamperne mod betaling.

Neonlysene i 5b giver et dårligt lys og generer ved arrangementerne. Anders og Sven Erik påtager sig opgaven at skifte dem ud med spots.

 • G. 5b savner vindueslys om aftenen ligesom i c. Ønsker i det hele taget, at julehyggen i b så nogenlunde matcher c´s.

Det har John lavet. Lysene i 5b tænder kl. 16 og slukker kl. 23.

Anders undersøger, hvordan vi styrer belysningen i 5c om aftenen.

 • H. Der skal være en pengekasse i b, som tømmes i c-kassen efter lukketid. Det mærkes i øvrigt som om, der er en masse tung mønt i pengekassen. Trænger til at blive lettet.

Pengekassernes indhold samles, når der er behov herfor og afleveres i banken, som vi plejer.

 • I. Er der bestilt klapstole? og skal de fine blå polstrede bortauktioneres? eller har vi fortsat plads til dem?

Vi afventer svar fra ansøgning.

 • J. Ringeklokke ønskes. Sådan at kunder i b kan tilkalde personale fra c og omvendt.

Anders køber og installerer en trådløs dørklokke, som registrerer, når der kommer kunder i 5b.

 • K. Sven E tager skilte ned i dag, men hvem sætter dem op igen og hvor?

Sven Erik har sat skiltene i kælderen. Han og Anders sætter skiltene op.

Anders køber en skraber til at fjerne de udvendige skilte på ruderne med.

Sven Erik kontakter Ribergaard for at få fjernet markisen i 5b.

 • L. Skal markisen være rengjort til 1. dec.? Henrik, Elsebeth S og Sven e skal aftale et tidspunkt til jobbet.
 • M. Hanne meddeler, at hun vil være mere eller mindre til stede i c nu mandag, tirsdag og onsdag, så hjælpende hænde er meget velkomne.
 • N. Kajs anlæg er sat ned på de dertil indrettede hylder. Kaj gør det spilleklart inden 1. dec.
 • O. Hyggekrogen i c trænger til en oprydning.
 • P. Ubrugte abc-hylder i c skal i kælderen.

Birgit tager vangerne hjem.

 • Q. Nr. 11 skal synes for at se hvad BOGBY9520 skal gøre inden endelig rømning.

Skruer skal fjernes fra vægge og huller lukkes. Birgit tager rystepudser med til udbedring af gulvskade. Pletter på døre efter opklæbning repareres. Anders og Bo ser på det. Sven Erik kontakter Bo

 • R. Nr. 11-nøgler afleveres til Sven-Erik gerne på mødet i morgen.

Se pkt.c.

 

 1. Åbningen af de ny Bogby-Butikker lørdag 1. december 2018. Hvad er programmet?

Henrik sender en mail ud til medlemmerne. Der annonceres også på Facebook.

Birgit spiller sammen med tre andre julemusik udenfor fra kl. 9:45. Når Bodil Tvedegaard ankommer som Dronning Margrethe d.1. spilles en fanfare.

Efter Dronningens tale, taler formanden, Henrik Bugge Mortensen.

Efter talerne spiller Kaj musik indenfor, og der serveres bobler, kaffe, te, saftevand, kransekage (Sven-Erik følger lige op på, om Elsie er klar) og kage.

Henrik sørger for plastglas.

Henrik og Elsebeth S bager.

Elsebeth N køber saft

Sven-Erik prøver at skaffe og kopierer Bogbysangen.

Bestyrelsen mødes kl. 8 for at gøre klar.

 

 1. Økonomien

Økonomien ser fin ud. Denne måned har ikke været lige så god som de foregående, sikkert pga. flytningen.

Der er en afhentning af kasserede bøger tilbage. Herefter afhenter Frank, og vi benytter affaldscontaineren.

 

 1. Nedtagning af terrasse ved 5B? (Forslag fra Bodil Lousdal)

Udsættes til næste møde.

 

 1. Besøg hos Bogby Langeland (Bodil Lousdal)

Udsættes til næste møde.

 

 1. Salg af lokale udgivelser

Der sættes en ekstra pengekasse frem til betaling for nye udgivelser. Henrik og Sven-Erik holder styr på bøgerne. Betales der med MobilePay, lægges der en seddel i pengekassen. Henrik laver en skabelon.

 

 1. Julefrokost

Lørdag d. 15. december kl. 17. Henrik bestiller mad hos Rebildhus. Medbring selv drikkevarer og 2 pakker til pakkespil.

 

 1. Nyt fra arbejdsgrupperne

Punktet blev ikke behandlet.

 

 1. Butiksgruppen

Gruppe: Elsebeth S (ansvars.), Anders, Elsebeth N

 

 1. Boggruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Birgit, Bodil, Anders

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Elsebeth S, Helle

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik (transport), Birgit, Henrik

 

 1. Hus- og havegruppen

Gruppe: Sven Erik (ansvars.), Anders

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

 1. Forfatterværkstedet

Gruppe: Henrik (ansvars.)

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Bjarne, Sven Erik

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 15. januar kl. 19:30.  

 

 1. Evt.

Når vi skriver os på næste vagtplan, skal vi fortløbende nummerere planen i den rækkefælge, vi udfylder den (var det til at forstå???)

Når folk fornyer deres medlemskab, sættes plastlommen fra mappe 2018 over i mappe 2019, og der udleveres et nyt medlemskort.

Henrik bestiller nye medlemskort.

Henrik laver en seddel til optælling af frivilligbidrag.

Til arrangementet d. 6. december skal der bruges projektor og lærred. Det sørger Anders og Sven-Erik for.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk