Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520
Bestyrelsesmøde tirsdag 12. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden
Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping


1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde tirsdag 15. januar 2019. Tjek venligst på forhånd referatet og se om i har kommentarer hertil.
Referat godkendt.
2.    Planlægning af generalforsamling 21. februar
Dagsorden er sendt ud til medlemmerne. Indkomne forslag sendes til Henrik. Vedtægterne udsendes sammen med den endelige dagsorden og lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Torben Jacobsen vil gerne stille op til bestyrelsen. Vi mangler nu en suppleant. Bodil og Sven Erik finder et emne. Bestyrelsen foreslår Jørgen Nilsson som dirigent. Birgit vil være auktionarius over signerede bøger.
Budgetforslag :Udgifter
Husleje – 96.000 kr.
Inventar – 30.000 kr.
Dagligvarer – 12.000 kr.
Annoncering – 5.000 kr.
Arrangementer – 15.000 kr.
Gebyrer – 1.500 kr.
It – 2.500 kr.
Vedligehold – 2.500 kr.
Andet – 5.000 kr.
    Indtægter:
        Kontingent – 20.000 kr.
        Bogsalg – 170.000 kr.
        Frivilligbidrag – 5.000 kr.
        Kommunalt tilskud – 0 kr.
:

3.    Udvidelse af åbningstider
På frivilligaftenen blev det foreslået, at vi udvider åbningstiden lørdag og søndag, så vi holder åbent kl. 10 – 14. Vi laver en prøveperiode i 3 måneder, marts, april og maj. De nye åbningstider sættes på hjemmesiden.    
4.    Hvordan går det med økonomien
Økonomien ser fin ud.
5.    Markeder og BOGBY9520reoler
Vi prøver at nedprioriterer markederne, da det har været et meget stort arbejde i forhold til udbyttet. Salget fra de eksterne reoler er lidt svingende; men Henrik har haft kontakt til Helle Jørgensen fra Stubhuset, som gerne vil have en reol. Det arbejder vi videre med.
6.    Nøgler
Anette har måske 2 nøgler liggende. Hun leder efter dem. Birgit sørger for, at der er 11 nøgler i alt. 2 skal hæge i 5b. Der skal også laves vrider på køkken- og kælderdør.
7.    Turismenetværksmøde i BOGBY9520 tirsdag 19. februar kl. 19

Henrik har inviteret Turismenetværket i BOGBY9520 for at fortælle, hvad vi kan i forhold til turister. Pt. har 15 tilmeldt sig. Henrik og Helle bager. Birgit og Sven Erik deltager. Borddækning fra kl. 18.

8.    Planlagte arrangementer i foråret
Der kommer flere arrangementer, bl.a. et med Thyge Hvass. Ikke alle arrangementer er på plads pt. Til arrangementet d. 9. marts bager Birgit.
9.    BOGBY9520-vinduer som reklamesøjle
Vi har besluttet, at vi kun modtager plakater for lokale, kulturelle arrangementer og kun 1 pr. arrangement. De må placeres i et af vinduerne ud mod torvet i enten 5b eller 5c. Husk at fjerne plakater efter deadline.
10.    Daglig opgørelse af besøgende og betalende
Vi genoptager registrering af antal besøgende. Vi registrerer i bogen og i begge butikker. Ved hver vagt aftales det, hvem der står for registrering. Helle sender besked til Bodil Tvedegaard ang. skemaer til registrering.  
11.    Mulighed for tilmelding til PBS
Det er ikke en mulighed, da der er en del administration forbundet med PBS.
12.    Organiserings- og oprydningsdag
Udsættes til næste møde.
13.    Annonce i RebildMagasinet

I april udkommer et turistmagasin. Vi deltager med en annonce til 2.500 kr.

14.    Køkken, trappe m.m. (Velux ansøgning)

Der skal laves en ny ansøgning til Velux Fonden. Det gør Birgit og Henrik.
Sven Erik får et tilbud på gelænder til kældertrappen fra Ribergaard. Arbejdet sættes i gang, så snart tilbuddet er accepteret.

15.    Hjemmeside

Vi prøver alle at læse hjemmesiden igennem for at se, om der er ændringer/rettelser.
Vi fortsætter med ”Gode tilbud” på hjemmesiden.

16.    Projekt ”bogafleveringsbænk”

Henrik har fået fat i nogle tegninger, som kan bruges i.forb.m. fremstilling af bænkene.
Sven Erik er tovholder for projektet. Henrik, Anders og måske Torben vil være med til at lave bænkene i løbet af foråret/sommeren.

17.   Nyt fra arbejdsgrupperne/Ændring af arbejdsgrupper

a.    Butiksgruppen
Gruppe: Elsebeth S (ansvars.), Anders, Elsebeth N
      Skal også huske oprydning i 5b.
b.    Boggruppen
Gruppe: Bjarne (ansvars.), Birgit, Bodil, Anders
      Emnerne hobbybøger og arkitektur skal omplaceres for at gøre bøgerne mere tilgængelige. Nordisk
      skønlitteratur sættes på de øverste hylder under skønlitteratur.
c.    Bogreolgruppen
Gruppe: Bodil (ansvars.), Elsebeth S, Helle

d.    Markeds- og bagegruppen
Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik (transport), Birgit, Henrik

e.    Hus- og havegruppen
Gruppe: Sven Erik (ansvars.), Anders
Gruppen slettes

f.    Facebook- og hjemmesidegruppen
Gruppe: Bjarne (ansvars.)

g.    Arrangements- og fundraisinggruppen
Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

h.    Forfatterværkstedet
Gruppe: Henrik (ansvars.)
Gruppen slettes.

i.    Store Brøndum afdelingen
Gruppe: Birgit (ansvars.), Bjarne, Sven Erik
Der er stadig en del arbejde, der skal gøres i St. Brøndum afdelingen.

17.    Næste møde
Onsdag d. 27. februar kl. 19:00.  

18.    Evt.
Der har været stiftende generalforsamling i Kulturland Rebild, som arbejder for at bevare ”Kulturen” i samarbejde med Vores Avis. Rotary og Inner Wheel har lavet et arrangement for at samle penge ind til formålet, og det er allerede lykkes at få tilsagn fra Jutlander Bank og Spar Nord.
Herman Bang Selskabet arbejder på at lave en hel dag i.forb.m. Kulturugerne, hvor ”Ved vejen” bliver omdrejningspunktet.
Elsebeth S sender vagtplan for bestyrelsen rundt. Husk at gøre som sidst, at skrive nummer på jeres plan, inden den sendes videre.

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk