Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

Referat fra

Bestyrelsesmøde 24. juni 2020 kl. 19.00

Til stede: Helle, Birgit, Ilone, Jette, Elsebeth, Henrik og Sven e

 

Dagsorden

 

1.  Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. juni 2020.  

           Referat godkendt, med justering af gruppernes sammensætning

2.    Økonomien er OK

3.   Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.

      Ingen kommentarer udover ros til Henrik for opstilling af ny hyldereol, en Verner Panton                                                                                                          

4. Evaluering af genåbningen af butikkerne                                                                                                                                                                                   Er vi trygge ved sikkerheden? Hvordan holder vi styr på indleverede bøger: hvilke er indleveret hvornår? Andet? 

    Ja, vi er trygge indtil videre, men vi holder os løbende orienteret om coronaen i nærområdet, og er klar til hurtig nedlukning om nødvendigt, da Bogby jo ikke er vores levebrød. Vi slår fast, at nyindkomne bøger bæres af kunden ned i kælderen via bagdøren, og anbringes indenfor til h. i Benthes rum. Disse bøger flyttes hver søndag over i dublet-rummet, sådan at indleveringspladsen er ryddet til den kommende torsdag. Lige nu er dubletrummet temmelig fyldt med bøger, der hurtigst muligt skal sorteres for at give plads til nye bøger. De bøger, der lige nu er klar til at blive sat på plads blandt dubletterrne, står i kasser t.v. for disken.

5. Vagtsituationen i juli

Blev bragt i orden. Stadigvæk, uden at særlig mange frivillige har meldt sig, endnu.

6. Kørsel til genbrugsplads: der mangler hænder.

Hvis der er et akut problem, er der en chance for, at Sven Erik kan køre et læs på lossepladsen, og Henrik vil hjælpe, hvis muligt. Sven Eriks tlf nr. bliver sat op over kasserne med de vragede bøger. Så ring, hvis det kniber med plads.

7. Invitation til deltagelse i Kinorevuens naturfilmfestival til efteråret

Vi afventer at høre nærmere, men vil som udgangspunkt gerne deltage med en bod. Det bliver lørdag, d. 7. 11

8. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

a. Bogreolgruppen Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S. og Susan

 

b. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik og Jette

 

c. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.) og Jette

 

d. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

e. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.),

 

9. Punkter til næste møde. Prissætningsprincipper

 

10. Næste møde: 24. august kl. 19

 

 

11. Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Webshop fra e-hjemmeside.dk