Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde tirsdag 12. juni 2018 kl. 19.30

 

I Bogby-Butikken på Jyllandsgade

 

 

 

Afbud fra Bodil Lousdal

 

 1. Evaluering af møde med borgmesteren … og hvad gør vi så?

Hele bestyrelsen deltog i mødet. Vi gik skuffede fra mødet, da vi ikke oplevede åbninger fra borgmesterens side. På opfordring fra Henrik indvilgede han i at skrive til Banedanmark ang. de tomme lokaler i stationsbygningen.

Hvad bruges stationsbygninger til andre steder? Det undersøger Sven Erik og Elsebeth S., og de ser også på indretningen af stationsbygingen i Skørping. Resultatet af undersøgelserne sendes til Leon Sebbelin.

Forslag om at vi henvender os til formanden for kulturudvalget, Gert Fisher.

Henrik kontakter Margit Sig ang. artikel om BOGBY9520 og vores situation. Hun inviteres til et møde med Henrik, Birgit og Bjarne.

 1. Økonomien i maj måned

Økonomien ser fin ud. Fint salg i maj måned både i Butikken og i St. Brøndum

 1. Ændring af aftale med Jutlander Bank

Der oprettes en konto til 150-års jubilæet, en driftskonto og en konto til forfatterværkstedet.

 1. MobilePay i Bogby-Butikken 

Der oprettes en Mobilepaykonto til BOGBY9520. Helle vender tilbage, når tingene er faldet på plads.

 1. ”Oprydningssalget” begynder torsdag 14. juni – evt. brug af forpladsen

RebildPorten har lavet et fint opslag på Facebook  ang. vores sommersalg.

I tilfælde af godt vejr kan vi rykke nogle af bøgerne udenfor, fx i kasser på et bord.

 1. Medlemsbrev før sommerferien

Henrik sender nyhedsbrev til medlemmerne med bl.a. oplysninger om sommersalg, opsigelsen og Fantastiske Fællesskaber.

 1. Planlægning af ”Fantastiske Fællesskaber” på TV2/Nord –

optagelser tirsdag den 7. august kl. 17-19

Vi vil forsøge at vise alle facetter af, hvad BOGBY9520 kan og gør. Henrik har gode ideer til indhold.Flere gode

 ideer efterlyses. Vi planlægger på næste bestyrelsesmøde.

 

8.   Nyt fra arbejdsgrupperne

 

 1. Butiksgruppe

Gruppe: Elsebeth S (ansvars.), Anders, Elsebeth N

       Elsebeth S har ryddet op i skuffen under ovnen. Opfordrer til fortsat at holde orden i skuffen.

       Anders har rykket for projektortilbud.

 1. Boggruppe

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Birgit, Bodil, Anders

       Filosofi-og samfundsfagsreolerne er i nogenlunde orden, men samfundsfagshylderne mangler stadig en

       gennemgang. Birgit har ordnet forfattebiografier.

 1. Bogreolgruppe

Gruppe: Bodil (ansvars.), Elsebeth S, Helle

 

 1. Markeds- og bagegruppe

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik (transport), Birgit, Henrik

       Henrik og Helle var i Øster Hurup d. 12.6. Det var ikke nogen succes. Prøver måske i juli, når turistsæsonen

       er startet. Der er planlagt markeder i juli og august, bl.a. 4. juli, Opera i Rebild og byfest i Støvring. Helle har

       skrevet til markedsgruppen.

 1. Hus- og havegruppe

Gruppe: Sven Erik (ansvars.), Anders

             Der skrues ned for aktiviteterne udendørs pga. opsigelsen. Enten sættes lågen op eller stolperne fjernes.

             Bodil og Aase har klaret indkørslen.

 1. Facebook- og hjemmesidegruppe

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

       Det nye program sættes på. Endnu en opfordring til at sende indslag til Bjarne.

 1. Arrangements- og fundraisinggruppe

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

Efterårsprogrammet er næsten lagt. Henrik gennemgik programmet, som blev modtaget med begejstring.

Et flot og alsidigt program.

 

 1. Forfatterværkstedet

Gruppe: Henrik (ansvars.)

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Bjarne, Sven Erik

D. 8. august har vi oprydningsdag i St. Brøndum. Husk trailer.

 

 1. Næste møde

Onsdag d. 1. august kl. 19:30  

 

10. Evt.

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk