Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

 

Bestyrelsesmøde afholdt d. 3. august 2022 kl. 19.30 -21.00

 

Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping

Afbud: Elsbeth Nørlem

 

R e f e r a t

 

Dagsorden

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt. Referent til aftenens møde: Jette Dige Rokos

 1. Økonomi

Økonomien løber rundt, men salget har været nedadgående. Der er brug for flere Facebook opslag samt arrangementer, der tiltrækker bognørder. BOGBY9520 er åben over for fx interessegrupper som ønsker en præsentation af stedet – også uden for almindelig åbningstid – såfremt det er muligt.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.

Børnehjørnet er in progress. 

 1. Skal vi have lavet et Bogby-postkort? 

Nej. Vi blev enige om at de oplysninger der står bag på BOBGY-kortet er en reklame BOGBY har brug for. Desuden er vi tvivlende overfor, hvor mange postkort der reelt bliver sendt i dagens Danmark.                                              

 1. Forslag om bevilling til støtte for det litterære folkemøde.

BOGBY bevilliger 50.000,- til det litterære folkemøde, som for første gang skal afholdes i oktober 2022 i Skørping. Indtægter fra den hollandske auktion i St. Brøndum gør det muligt at bevillige dette beløb.

 1. Kontakt til de andre danske bogbyer.

Dette udskydes til engang i februar, marts, april …

 1. Vores tiltag i forbindelse med byfesten

BOGBY har udvidet åbningstid de to dage (fredag d. 19: 14-19 og lørdag d. 20: 10-14) Der kan bruges flere frivillige disse to dage. Alle møder op ca. en time før åbningstid for at gøre klar. Som altid er der brug for frivillige (eller hjælpere), der kan bære.

 1. Medlemsregistrering

Udskudt til næste møde.

 1. Kommende arrangementer

BOGBY9520 står for 4 arrangementer i efteråret:

15. sept:  Mogens Pahuus fortæller om Herman Bang

13. okt:    Kurt Thomsen fortæller om episoder fra besættelsen

27. okt:    Mathis H. Nørgård fortæller om sin tid med Sirius patruljen

Nov:        Anton Tolstrup

 1. Prismærkningskursus?

Der arbejdes på at udbyde to kurser midt i november. Meningen er at opdatere alle frivillige, så vi prissætter efter samme principper og prisniveau. Prissøgning på Antikvariat.net vil ligeledes blive gennemgået. Bestyrelsen ser det som en fordel at alle der prissætter deltager (så vidt muligt) på et prissætningskursus og således opdateret sin viden om prissætning.

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Vihar og Elsebeth S., Susan

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik, Jette, Ilone

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Jette

Vi vil arbejde på at oprette en facebook profil på computeren i 5c som kan bruges til at annoncere på Facebook. Med en vejledning og lidt øvelse kan flere slå opslag op,- på vegne af BOGBY9520.

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

De har bl.a. fuld gang i Det litterære folkemøde.

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.),

Der afholdes et weekendmarked i november hvor alt koster 10,-. Åben fra 10-15 lørdag og søndag. Der er flere bøger i kælderen i St. Brøndum som kommer op til dette marked.

 

 1. Punkter til næste møde

Punkt 8

 

 1. Næste møde

Tirsdag den 30. august.

 

 1. Evt.

Bogcontaineren giver et lille overskud og vi slipper for at køre på genbrugspladsen.

 

Connie Graff kommer og pynter efterårsvinduer. Der udvælges bøger med følgende temaer i C: Børnebøger, et lyrikvindue og et vindue med naturbøger. I B udvælges der bøger om lokalhistorie og om besættelsen.

 

Udskiftning i bestyrelsen: Mogens Bøg-Jensen har trukket sig fra sin post i bestyrelsen på grund af sygdom. Bestyrelsen takker ham for en uegennyttig arbejdsindsats, hans aldrig svigtende gode humør og det lille svirp af nordjysk lune, der glimter i hans øjne. Vi håber at se ham til kaffe og en lille hyggesnak i BOGBYEN ved lejlighed.

 

Suppleant Frank Bay Poulsen træder ind i bestyrelsen fra næste bestyrelsesmøde.

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk