Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2020 kl. 14.30

Sted: Jyllandsgade 5C

 

Dagsorden

 

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22. april.                                                                                                                                                                                                                 Referat godkendt. Birgit: Alle nøgler er udleveret, dog ikke til 5b. Bodil kontaktes af Birgit for at høre, om hun har ekstra b-nøgler. Ellers anskaffer hun nogle. Poul-Købmand, Blenstrup, vil anskaffe os en plexiplade. Birgit og Sven E. sætter den op snarest, sætter disken på plads og får klaret overdragelse af kassererposten.
  2. Økonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Økonomi er OK
  3. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                                                                                                                                                                                                                   Hvordan administrerer vi det nye informationsskab?  Udhængsskabet: Bjarne forfatter en brugervejledning, som nogen laminerer.
  4. Åbning af butikkerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Åbningen finder sted torsdag, den 4.6., - medmindre corona tager en grim udvikling. Vi laver ikke gulvafmærkning. Antal kunder ad gangen: max 5 i 5c og 2 i 5b. Altid kun 1 fra bestyrelsen og max 2 fra de frivillige. Henrik sørger for servietter, håndsprit og handsker. Elsebeth formulerer de BOGBY9520s hygiejniske forholdsregler. Henrik udprinter og laminerer til opsætning Sundhedsstyrelsens forordninger. Alle vore tryghedsskabende foranstaltninger videreformidles til Gitte og via hjemmesiden. Mobilepay så vidt muligt. Skillemønt modtages behandsket. Indtil videre modtager vi ikke bøger, og vi holder lukket om søndagen.

                                                                                                                                                 

  1.       Oprydning og rengøring i butikkerne og kælderen                                                                                                                                                                                                                                                    Oprydning og rengøring sørger Jette, Ilone og Elsebeth for inden næste bestyrelsesmøde                                                                
  2. Bogby 9520 i ”Derudad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Henrik orienterede om det kommende nummer af Derudad. Det blir et temanummer, som domineres af oplevelsesmuligheder i nærområdet. Pga corona er der ikke så mange annonceringer af kommende begivenheder.                               
  3. Punkter til næste møde                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Intet besluttet.

 

  1. Næste møde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Næste  møde er tirsdag, den 2.6. kl 19.30 i 5c

 

  1. Evt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk