Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. januar 2018

 

Referat

Fraværende: Bjarne

 1. Nyt medlemssystem.

Proceduren blev gennemgået. Man registreres med medlemsnr. fra 2017.Husk dato på indtægtsbilag.

Vi samler flere erfaringer til næste møde.

Birgit sender medlemsinfo ud med medlemslisten fra 2017 som udgangspunkt. Sven Erik sørger for, at Birgit får besked ang. nye medlemmer.

Forslag om at indmeldelsesblanketterne samles i et ringbind, så vi har medlemsdata samlet.

Birgit, Sven Erik og Elsebeth N. laver et kartotek/system, som er let og overskueligt.

 1. Udsendelse af besked vedr. indbetaling af medlemskontingent og info om medlemskort.

Se pkt. 1.

 1. Hvordan ser det ud med økonomien.

Økonomien ser fin ud.

Kulturrådet har givet et tilskud til Herman Bang-projektet på 35.000 kr. og 15.000 kr. til Stationsbyen Fortæller.

Sven Erik gennemgik regnskab for 2017.

 1. Momsfritagelse?

Birgit arbejder videre.

 1. Forårets arrangementskalender.

Et meget spændende og varieret program, som kan læses i Kulturen.

 1. Projektor til kommende foredrag – ansøgning om tilskud/lån/leje.

D. 8. februar skal der bruges en projektor i forbindelse med foredrag i Bogby.

Birgit spørger Mads, om han vil sælge sin.

 1. De kommende arbejdsdage i Bogby-butikken – 22. + 23. januar.

Planen er bl.a., at de to midterste reoler i faglitteraturafdelingen erstattes af stigereoler, så vi kommer i højden og dermed får mere plads. Den ene ledige sektion sættes foran arbejdsbordet i musikrummet.

 1. Henvendelse fra Pernille.

Uklarheder ang. betaling af varme. Sven Erik tager fordelingsnøglen med til næste møde.

Anders aflæser vand, lys og varme en gang om måneden.

Dør og karm til opmagasineringsrummet er stadig ikke skiftet/repareret.

Lejekontrakten gennemgås på næste møde.

 1. Hvordan griber vi tingene an i forhold til udvidelse med en pavillon?

Punktet udsættes til næste møde.

 

      10. indkaldelse og planlægning af kommende generalforsamling – hvem er på valg?

Generalforsamlingen er d. 8. marts.

Henrik og Birgit laver indkaldelsen, som sendes ud senest d. 15. februar.

På valg er Henrik, Bjarne, Hans, Bodil, Anders og Elsebeth N. Alle er villige til genvalg, undtagen Hans, som ikke genopstiller.

 1. Hvordan går det med affaldsordningen?

Ordningen fungerer fint. I december var der ca. ½ ton til afhentning.

Sven Erik undersøger muligheden for en 3. container.

Vi tager løbende ordningen op til drøftelse.

 1. Nyt fra arbejdsgrupperne.

Butiksgruppen: Vagtplanen for hver periode udskrives 1 gang. Der kan være ændringer, som ikke fremgår af udskriften, men man kan gå ind på doodlen og se, hvem der er på vagt.

Bogreolgruppen: Der kan betales med MobilePay ved de eksterne reoler.

Havegruppen: Anders skifter fra bogreolgruppen til havegruppen og Bodil trækker sig fra havegruppen.

 1. Næste møde.

Næste møde er tirsdag d. 20. februar kl. 19:30.

Husk fremover St. Brøndum-afdelingen under punktet ”Nyt fra arbejdsgrupperne”.

Butikken i stationsbygningen bliver ledig. Hans undersøger, om der er mulighed for at leje butikken til en lav husleje (500 kr.). Lokalet kunne bruges til bl.a. tegneserierne og andet relevant.

D. 25 marts er der byttemarked på Kulturstationen. Vi pakker et par kasser med både børne- og voksenlitteratur.

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk