Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde torsdag 23. august 2018 kl. 19.30

 

 

 1. Opfølgning vedr. nye lejemål – tidligere Skørping Boghandel og Bruuns Galleri/opsigelse

Birgit, Bodil og Bjarne har sammen med Anette holdt møde med Mogens Hebbelstrup ang. lejekontrakt. Kontrakten blev udarbejdet i enighed. Vi overtager lejemålet, som det er. Anette lader det inventar, som vi kan bruge, stå.

Kontrakten ang. lejemålet hos Ribergaard ønskes ændret således, at det også lyder på 5 år.

Begge lejekontrakter afleveres til gennemsyn hos Hebbelstrup.

Vi tegner en ansvarsforsikring i forhold til de kunder og frivillige, der kommer i butikken. Bodil, Elsebeth S og Helle undersøger forsikringspriser.

Birgit og Sven Erik følger op på uklarhed omkring snerydning hos udlejerne.

Opsigelse af nuværende lejemål mailes til Ole Østergaard med krav om kvittering for modtagelse. Birgit sender opsigelsen.

 1. Planlægning af flytning + hvad skal ordnes i butikkerne før indflytning

John har tilbudt at tage det gamle køkken ned. Elsebeth N kontakter VHM-skabe for at få et godt tilbud.

Flytteudvalget (Bodil, Bjarne, Birgit, Sven Erik og Hanne Mortensen, hvis hun har tid) holder første møde fredag d. 31. august kl. 10. Birgit laver dagsorden til mødet.

 1. Udviklingen i sagen om momsfritagelse

Birgit mailer forslag til afgørelse til bestyrelsen.

 1. ”Sommersalget” er blevet til posesalg

Vi vurderer, hvor længe vi kan holde bøgerne i garagen fugtfri. Derefter kasseres bøgerne.

 1. Bidrag til ”Fantastiske Fællesskaber” sendes tirsdag 4. september kl. 19.30 i TV2/Nords sendeflade

Der står på Facebook, hvordan afstemningen foregår. Anders laver et skilt til Bogby-Butikken, hvor afstemningsproceduren fremgår.

 1. Signerede bøger

Signerede bøger lægges i kassen oven på køkkenskabet.

 1. Nye medlemmer (gratis eksemplar af ”Gåseøjne på omgang”)

Fremover skal vi have mere fokus på, hvordan vi får flere medlemmer. Vi kan starte med at appellere til besøgende om at tegne medlemskab.

 1. Prismærkning af bøger - fremgangsmåde

VIGTIGT at vi er opmærksomme på at prismærke korrekt. Ved tvivl (ikke-gængse bøger) SKAL vi bruge Antikvariat.net.

 1. MobilePay i Bogby-Butikken

Der kommer styr på MobilePay med nyt nummer.

Vores mail-adresse er mail@bogby9520.dk.

 1. Infobrev til medlemmerne

Infobrev kommer til at indeholde oplysninger om Fantastiske Fællesskaber, flytning og kommende arrangementer. Julearrangementet d. 29.11.18 slettes evt.

11. Nyt fra arbejdsgrupperne

 

 1. Butiksgruppen

Gruppe: Elsebeth S (ansvars.), Anders, Elsebeth N

       Endnu en gang en opfordring til at man rydder op i køkkenet efter hver vagt. Kaffemaskinen tømmes for

       filter, kaffekanderne tømmes og skylles af, bordene tørres af og gulvet fejes. Søndag tømmes

       køleskabet og torsdag købes der mælk.

 1. Boggruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Birgit, Bodil, Anders

       Efter flytningen laver Birgit et prismærkningskursus.

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Elsebeth S, Helle

      Bodil og Elsebeth S har været rundt ved de eksterne reoler og fyldt op. Et godt salg i Rebildcenteret.

      Susan vil evt. sørge for reol i Støvring. De frivillige inddrages i det praktiske arbejde omkring de eksterne

      reoler på næste frivilligaften.

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik (transport), Birgit, Henrik

      Der er brug for, at flere frivillige melder sig til bagegruppen. Efterårets arrangementer er besat, men

      enkelte trækker et stort læs her. Helle har sendt mail rundt med info ang. tidligere og kommende

      markeder. Byfesten var en rigtig god og indbringende oplevelse.

 1. Hus- og havegruppen

 

Gruppe: Sven Erik (ansvars.), Anders

             Reparation af plæneklipper er betalt af BOGBY9520. Sven Erik sørger for, at Ole refunderer beløbet.

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

       Arrangementslisten sættes på Facebook.

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

 1. Forfatterværkstedet

Gruppe: Henrik (ansvars.)

       Workshop i Mariager Fjord og samarbejde med Rebildbibliotekerne.

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Bjarne, Sven Erik

             En hyggelig arbejdsdag, hvor der blev taget et godt ryk. Birgit fortsætter selv oprydningen og vi laver en

             ny arbejdsdag efter nytår.

11.   Næste møde  

        Onsdag d. 19.9.18 kl. 1930.

12.   Evt.

          Bodil undersøger om Sørup Genbrugsplads kan modtage vores kasserede bøger.

         Der afregnes for kørsel til de, der kører for Bogby-Butikken. Fremover tanker man sin bil op for det

         beløb, man har kørt for, og bonen lægges i kassen.

        Vi ser tiden an m.h.t. medlemskab  af Internationale Bogbyer.

        Der er Bogfestival i Ingstrup d. 1.9.18.

Webshop fra e-hjemmeside.dk