Medlemskab af BOGBY9520

Medlemskab kan tegnes ved at indbetale 100 kr. til
kontonr. 9070-207-172-0007
eller via
Mobile Pay: 21115
(skriv "Medlemskontingent" i meddelelsesfeltet), eller ved at kontakte os på mail eller i butikken.

Som medlem modtager du et nyhedsbrev med oplysning om vore aktiviteter og foredrag. Du har gratis adgang til arrangementer, hvor der skal betales entré, og du har adgang til og stemmeret ved vores årlige generalforsamling.

Frivillig i BOGBY9520

De mange frivillige i BOGBY9520 er foreningens drivkraft. Har du lyst til at tage del i arbejdet med bl.a. at sortere og sælge bøger i Bogby-Butikken, er du meget velkommen. Mød op i butikken og få information om, hvordan det hele foregår, eller kontakt os på mail@bogby9520.dk, eller kontaktformularen under menupunktet KONTAKT her på hjemmesiden.

Det sociale aspekt er også en vigtig del af BOGBY9520, der er blevet et hyggeligt mødested, hvor der altid er kaffe på kanden og nogen at snakke med. Du er velkommen, hvadenten du er aktiv frivillig, medlem eller bare almindelig kunde.

Kontakt os, hvis du har ideer til aktiviteter eller til udvikling af Bogbykonceptet.

Webdesign - Showoff Media